EkserjiEkserji (exergy)
Hoş Geldiniz
Ekserji nedir?
Haberler ve Duyurular
Ekserji Yaz Okulu
Ekserji nedir?

ÇEŞİTLİ EKSERJİ TANIMLARI

  • Belirli bir haldeki sistemin yapabileceği en çok iş (Çengel),
  • Tersinmez sistemler veya süreçlerde, entropi üretiminin neden olduğu kullanılabilir enerji kaybını belirleyen bir ifadedir (Hepbaşlı, 2008),
  • Bir Termodinamik sistemin ekserjisi, sistemin sadece çevresiyle etkileşim durumunda, sistemin çevresiyle tümüyle termodinamik denge haline gelirken elde edebilecek maksimum teorik yararlı iş olarak tanımlanır (Tsatsaronis, 2007),
  • Bir enerji şeklinin ya da maddenin ekserjisi, onun çevre üzerinde değişim yapabilme potansiyeli, kalitesi ya da kulanışlılığının bir ölçüsüdür (Dinçer, 2002),
  • Sistemin çevresiyle etkileşimi sonucu, ısı transferinin sadece çevresiyle olması durumunda elde edilebilecek maksimum teorik iştir (Bejan, 1996),
  • Herhangi bir maddenin çevresiyle tersinir anlamda termodinamik denge haline gelmesi esnasında elde edilebilecek maksimum iştir (Szagut, 1988),
  • Gazlarda, sıvılarda ya da bir kütlede, herhangi bir referans ortama göre varolan dengesizliğin neden olduğu iş potansiyelidir (Ahem, 1980),
  • Enerjinin tamamen diğer enerji şekillerine dönüşebilen kısmıdır (Rant, 1964)

Bu tanımları lütfen ilgili kaynakları göstererek kullanınız.

11001100111100001000000011001100111100001010000011110000101010101100110010101010100000001010000011001100111100001111111111111111
Hoş GeldinizEkserji nedir?Haberler ve DuyurularEkserji Yaz Okulu